qui som

   ¿Per què “Apropem-nos”?

Una paraula que implica acció

Als seus inicis, a finals de l’any 2000, Apropem-nos va sorgir com una  iniciativa de diverses entitats, serveis públics i veïns del Poblenou per afrontar una nova realitat que ja era present des de molt abans a altres ciutats europees: l’arribada de persones procedents de països de tot el món. El nom triat per aquesta iniciativa, “Apropem-nos” implicava i ha implicat sempre una voluntat d’acció: apropar-se, fer ponts entre les persones, construir conjuntament la convivència al barri i treballar pel benestar dels veïns i veïnes.  

Amb els anys, APROPEM-NOS ha anat sumant persones, entitats i col·lectius, en un procés sempre obert a noves incorporacions, i parant atenció als canvis i necessitats detectades al barri per encarar-les amb noves accions i projectes, com ara el suport a la recerca de feina o la taula de salut comunitària. Progressivament, ha ampliat el seu radi d’acció i els camps i grups d’edat amb què treballa.

Des del 2006 Apropem-nos és un Pla de Desenvolupament Comunitari que compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, a més d’alguna entitat privada.

L’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou és la principal impulsora i l’entitat gestora d’Apropem-nos, que no té una entitat jurídica pròpia.

Apropem-nos en si mateixa és una xarxa d’entitats, serveis i persones que treballa amb altres agents del territori i de la ciutat de manera flexible, segons el tema o l’àmbit de treball que es vulgui desenvolupar i les afinitats i aliances que es vagin establint.

Els col·laboradors voluntaris són una peça essencial i sense ells no es podrien desenvolupar molts dels projectes. Al voltant de 70-80  persones donen part del seu temps a la comunitat, en tasques que requereixen una continuïtat, com les persones que fan les classes de llengua i l’assessorament jurídic, o en col·laboracions puntuals en actes festius, tallers, etc.

Comments are closed