salut

salut - 1

Taula de Salut Comunitària. Grup de Salut Mental. Taula de Gent Gran: Radars i Escola de Salut.

  • TAULA DE SALUT COMUNITÀRIA

Es va formar el maig del 2013 per portar a terme un procés participatiu enfocat a la millora de la salut i el benestar de les persones que viuen al Poblenou, partint d’un acord sobre el concepte de salut, entenent la salut en un sentit ampli i amb determinants que van molt més enllà de la persona individual, com es representa en aquest gràfic: salut - 2

Després es van definir els principals objectius:

–          Fomentar el treball en xarxa entre els diversos agents de salut, començant pels membres de la Taula.

–          Conèixer les problemàtiques i potencialitats del Poblenou a través d’un diagnòstic participatiu de salut.

–          Portar a terme accions i iniciatives conjuntes de promoció de la salut, tenint en compte els recursos existents al barri.

Amb l’assessorament de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el 2014 es va fer un diagnòstic participatiu, amb dades quantitatives (“Informe sobre l’estat de salut del Poblenou”) i quatre tallers amb professionals de l’àmbit sòcio-sanitari i educatiu, veïns i veïnes i entitats del barri). D’aquí es van extreure i prioritzar 4 problemàtiques:

  1. Problemes de salut mental (ansietat, depressions, etc.) en adults
  2. Solitud i aïllament social en la gent gran
  3. Desestructuració familiar, manca de referents i de límits educatius. Manca de suport a les famílies
  4. Elevat consum de tòxics i alcohol, us abusiu de xarxes socials (consum normalitzat, sense percepció de risc) en joves.

Cal destacar que l’atur i l’impacte de la crisi van ser determinants en salut assenyalats de manera transversal als tallers de diagnòstic i en la jornada de priorització i s’han de tenir en compte en qualsevol acció que es vulgui emprendre, així com la diversitat cultural de la població i l’empoderament de persones i grups respecte a la seva salut (“Informe Jornada Salut”).

La Taula de Salut Comunitària actualment aplega els agents de salut que s’han anat afegint a partir dels grups de treball que formats per desenvolupar projectes d’intervenció comunitària en les dues problemàtiques més prioritzats: soledat i aïllament en gent gran, i salut mental  (definit més endavant com “malestar emocional”) en persones afectades per l’atur i la crisi. La Taula està sempre oberta a noves incorporacions.

salut - 3

  • GRUP DE TREBALL GENT GRAN

Projecte Radars: Es treballa en el desplegament al barri del projecte Radars que es gestiona des dels Serveis Socials, i mitjançant el qual es fa una detecció i seguiment de les persones grans en situació de risc per tal que puguin continuar vivint a casa seva.

Un grup de voluntaris en fa el seguiment i procura vincular-les a recursos i activitats del barri per millorar la seva situació d’aïllament social.

treballem per a millorar la salut de gent gran que viu sola

Escola de salut per a gent gran: Consisteix en sessions setmanals (entre 10 i 20) on es tracten coneixements sobre salut i temes d’interès (per ex. relacions afectives i sexuals, prevenció caigudes, drets i deures persones grans, alimentació, emocions…) alhora que es donen a conèixer recursos del barri. La sessió va acompanyada d’un petit esmorzar on es fomenten les relacions personals. Un grup de voluntaris acompaña en els desplaçaments a les persones amb dificultats.

salut - 4 salut - 5

  • GRUP DE TREBALL SALUT MENTAL

En col·laboració amb terapeutes del col·lectiu Dignitat s’han portat a terme dos Grups de suport emocional a persones afectades per l’atur.

Amb la incorporació al grup del Club de Feina del Poblenou, es treballen cicles integrals de formació que inclouen, a més d’eines operatives com elaboració del CV, recerca per internet, entrevistes treball, etc., aspectes relacionats amb el benestar/malestar emocional, l’autoestima, l’ajuda mútua, etc.

Una altra línea de treball és la formació de professionals dels centres de salut i de serveis socials per detectar i tenir eines per  tractar les necessitats, no només assistencials, sinó a nivell emocional, de les persones afectades per la manca de feina o amb treballs precaris, i donar’ls-hi suport. La prescripció social és una de les eines o recursos possibles. Es tracta d’afavorir el treball en xarxa entre els professionals, ampliar la seva visió, crear consciència que es pot treballar d’una altra manera amb les persones afectades.

Paral·lelament, s’està treballant en un recull de recursos del barri que es puguin oferir a aquestes persones, tant des del punt de vista laboral com social i de lleure.