dinamització comunitària

Dinamizatcio comunitaria - 1

Xarxa de dones; Grup d’acció intercultural SOM U; Taula de treball amb joves; Calendari festiu.

L’objectiu general d’aquest àmbit és promoure la creació de xarxes ciutadanes, els processos participatius, i la interacció i cooperació entre entitats, serveis públics i veïns i veïnes del barri, incorporant la diversitat i la interculturalitat com a eix transversal.

fomentem la participacio dels ciutadans

 

  • CALENDARI FESTIU

Amb l’organització de les diferents festes i actes del calendari festiu promovem la participació de diversos col·lectius i sectors de població en la vida social i cultural del barri, així com l’organització conjunta d’accions amb altres entitats. Habitualment el públic destinatari són famílies del barri. Algunes de les activitats que es realitzen són: Sant Jordi Intercultural, el Dia de la Dona, Festa Major del Poblenou, Festa de Maig, Mostra d´Entitats del Poblenou, entre d´altres.

Dinamizatcio comunitaria - 3

  • GRUP DE TREBALL INTERCULTURAL : SOM-U

El grup SOM-U, format per persones diverses (edat, procedència, etc.), s’encarrega d’organitzar activitats per promoure la interculturalitat i la participació de veïns i veïnes de diferents orígens, aprofitant també les dinàmiques i activitats d’altres entitats del barri.

Dinamizatcio comunitaria - 4

  • DONA

Treballem la transversalitat de gènere des de tots els àmbits d´actuació. Potenciem la vinculació de diversos grups de dones al barri, fomentem el seu apoderament i la millora de la qualitat de vida. Els projectes i activitats que es duen a terme són:

– Dinamització d’espais de treball en xarxa entre col·lectius, associacions i serveis que treballen amb perspectiva de gènere: Casals de Barri Poblenou, PIAD, Serveis Socials, Associació In Via, entre d’altres.

– Activitats obertes a la participació de dones del barri amb perspectiva de gènere i promoció de la participació del grup de dones a les activitats i actes dirigits a dones i/o que s’organitzin al barri o al districte.

– Projecte “En forma de dona”: tallers d’activitat física per a dones derivades d’Apropem-nos, el PIAD, Serveis Socials i altres entitats del barri. A banda de la millora de la salut física i emocional es treballa el coneixement mutu i la vinculació entre dones de diferents orígens.

Apropem-nos forma part del Consell de Dones del Districte de Sant Martí i de la Taula Territorial Contra la Feminització de la Pobresa del Districte de Sant Martí.

  • JOVES

La Taula de Treball amb joves, en la qual participen les entitats i programes que treballen amb  la franja de 12 a 18 anys, té com a finalitat impulsar accions conjuntes,  reforçar-se mútuament i promoure el treball en xarxa.

Una de les línies prioritàries de la Taula va adreçada a la prevenció del consum de tòxics i alcohol. Per això s’estan realitzant activitats a l’espai públic que pretenen promoure l’oci saludable i l’esport. Una altre línia és el treball per la prevenció i la eradicació de la violència masclista entre joves.

Formen part de la Taula: Serveis Socials Poblenou i Parc Vila-Olímpica, programa APCs, Ludoteca M. Gràcia Pont, Punt d’Informació Juvenil (Antena Poblenou), Centre Cívic Can Felipa, JIP de Sant Martí, servei Acompanyament al Reagrupament Familiar, Superacció,  Ass. Co-neix, referent joves Districte Sant Martí, Aula d’estudi biblioteca Poblenou, COA Besòs, Associació InVia, Casal de Joves del Poblenou, fundació IRES, entre d’altres.