acollida

Accollida - 1

Punt d’acollida; Assessorament jurídic; Coneixement de l’entorn.

Els projectes i activitats d’aquest àmbit tenen en comú que estan destinats a fomentar l’acollida i acompanyament de persones immigrades i de persones nouvingudes al barri.

Els objectius són: d’una banda, donar suport social a la població més vulnerable en cada territori, vehiculant la connexió amb els recursos normalitzats, en base a les necessitats de cada persona o col·lectiu; i, d’altra banda, facilitar l’acollida i l’acompanyament que capaciti per exercir els drets i deures personals i de ciutadania i per a la integració en la comunitat, tant de persones nouvingudes com de persones en procés d’arrelament, generant espais de suport psicosocial adequats a les necessitats i moment en el procés de cada persona.

donem informacio orientacio i recolçament legal i social

  • PUNT D’ACOLLIDA

Es tracta de proporcionar informació i assessorament sobre temes diversos: jurídics, laborals, sanitaris, d’educació, formació ocupacional, d’aprenentatge de llengües, infància, oci, entre d’altres.

Des del Punt d’Acollida es fa atenció personal dues tardes a la setmana, sense cita prèvia, a la segona planta del Centre Cívic Can Felipa.

Dos advocats es fan càrrec de l’assessorament jurídic amb caràcter voluntari i no retribuït.

S’atenen un promig de 200 usuaris (300 visites en total) al Punt d’Acollida, unes 100 persones en orientació jurídica i en orientació laboral.

http://2.bp.blogspot.com/-3G3Qrbx4rcI/VfmQWQ8UdOI/AAAAAAAAA6Y/2UeSF0hlwZA/s1600/acollida_1.jpg

Participem a  la XESAJE (xarxa d’entitats socials d’assessorament jurídic d’estrangeria).

A part dels serveis d’assessorament, fomentem la participació de persones usuàries a les activitats comunitàries organitzades per Apropem-nos i la implicació en espais d’organització i de decisió.

  • SESSIONS D’ACOLLIDA

Les sessions d’acollida són organitzades conjuntament amb la dinamitzadora del programa de l’Ajuntament (SOAPI) i tenen com a objectiu millorar el coneixement de l’entorn. S’organitzen 2-3 sessions generals i 3-4 sessions temàtiques a l’any (segons les necessitats), amb traducció.

  • SORTIDES DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN

Les sortides es realitzen en funció de les demandes i les necessitats detectades: sortides pel barri, visita a la biblioteca, sortides a museus (com el museu d’Història de Catalunya o el Museu d’Immigració), i una sortida cultural de final de curs, fora de Barcelona. Totes les activitats i sortides es realitzen amb altres entitats i serveis.

http://2.bp.blogspot.com/-j8AGsgQ3z1U/VfmQh61P0nI/AAAAAAAAA6g/j0XcQgfrgO0/s1600/acollida_2.jpg