inclusió

inclusió - 1

Projecte “Entre Veïns”; Orientació laboral; Projectes d’economia social i solidària; Sortides culturals; Xarxa de suport als assentaments.

 

L’objectiu general és afavorir la inserció laboral, la inclusió social i l’apoderament de persones i col·lectius.

desenvolupem projectes que afavoreixen la salut, la inclusio

  • ÀMBIT LABORAL

Potenciem un treball en xarxa dels recursos i programes existents al territori en temes de suport a la recerca de feina i la inserció sòcio-laboral. Participem a la Taula d’Ocupació del Districte de Sant Martí.

Apropem-nos col·labora i dona suport al Club de Feina del Poblenou, una associació que treballa per al barri que fan xarxa per a que les persones que busquen feina es quedin treballant al barri i que proporcionen un servei de suport a la recerca de feina i assessorament. Es fan mòduls de f
ormació, entrevistes grupals, individuals i de seguiment.

proporcionem eines i recursos als aturats

  • ECONOMIA SOCIAL I SOLIDARIA

Impulsem o donem suport a iniciatives dins el camp de l’economia social i solidària al Poblenou:

  1. Explorem i recolzem iniciatives que puguin sorgir al barri en el camp de l’economia social i solidària, per exemple al voltant de la remodelació de l’Eix Pere IV o la cooperativa de ferralla Alencoop, així com la cooperativa de venda, comerç i serveis Diomcoop.
  2. Donem suport al Traster de Can Ricart i a la mostra de Dones Artesanes del Poblenou.
  • PROJECTE ENTRE VEINS, FEINES I SERVEIS

Es potencia ja fa uns anys una xarxa de treball solidari al barri, entre els veïns i veïnes:  « Entre Veïns, Feines i Serveis ». Fem un treball d’intermediació entre demandes i ofertes, posant en contacte  persones que requereixen serveis de manteniment de la llar o serveis a les persones amb veïns i veïnes que poden realitzar aquestes tasques i que es troben en situació d’una gran precarietat econòmica.

impulsem xarxes d'ajuda mutua

  • SUPORT ALS ASSENTAMENTS

Proporcionem suport social a la població més vulnerable al territori, vehiculant la connexió amb els recursos normalitzats, en base a les necessitats de cada persona o col·lectiu: assessorament al Punt d’Acollida, accés a cursos de llengua i alfabetització, derivació al Pla d´Assentaments Irregulars de l’Ajuntament i altres entitats que donen suport a aquest col·lectiu (com CEPAIM, per exemple).

Participem a la Xarxa de Suport als Assentaments, un projecte que van crear veïns del barri al 2012 per a recollir i distribuir menjar i roba a les persones (la major part d’ells en situació irregular) que viuen als assentaments del barri de Poblenou i del districte de Sant Martí, basant-se en la iniciativa personal (persones voluntàries), totalment independents d’ajuts públics.

  • SORTIDES CULTURALS “APROPA CULTURA”

L’objectiu d’aquesta activitat és facilitar l’accés a espectacles culturals (teatre, dansa, música) a col·lectius amb dificultats econòmiques o que per diferents motius desconeixen l’oferta cultural de la ciutat. Aquestes sortides s’organitzen a través del programa “Apropa Cultura” que ofereix l’Auditori de Barcelona a entitats socials. També organitzem sortides a espectacles del Centre Cívic Can Felipa. Les entrades es compren a un preu reduït i es fa l’acompanyament del grup que habitualment són persones usuàries o voluntàries.

  • XARXA APROPEM-NOS

Apropem-nos és una Xarxa que treballa en xarxa.

En el nucli de decisió i seguiment dels projectes estan les entitats i serveis que formen part de la Comissió Permanent, i l’AVV Poblenou és la impulsora i entitat gestora d’Apropem-nos.

Amb qui treballem?

Segons el tema o àmbit a desenvolupar, Apropem-nos treballa amb diversos agents del barri i de la ciutat  amb qui s’estableix una afinitat i una concurrència d’objectius. Entre d’altres, destaquem:

Entitats i col.lectius: AVV Poblenou, CEPAIM/ACISI, Associació In Via, Fundació Pere Relats, Fundació Ires, Associació Quart Món, Coordinadora d’Entitats del Poblenou, Amics de la Gent Gran, Ass. A lo Cubano, Ateneu La Flor de Maig, Taula Eix Pere IV,  Ass. Fem Maig, Església Evangèlica, AMPAs Arenal de Llevant, Mar Bella i Acàcies,  fundació Ared, Club de Feina Poblenou, AVV Diagonal Mar, casals de gent gran…

Equipaments i Serveis:

Serveis Socials Poblenou i Parc-Vila Olímpica, Centre Cívic Can Felipa, Casal de barri Poblenou, Centre de barri Bac de Roda, Ludoteca M. Gràcia Pont, biblioteca Poblenou Manuel-Arranz, Consorci de Normalització Lingüística, Servei d’Acollida i Acompanyament,  PIAD, Barcelona Activa, centres d’atenció primària Poblenou, Ramón Turró i Vila Olímpica, Escola d’Adults del Poblenou, Punt Informació Juvenil (antena Poblenou), Agència Salut Pública Barcelona, referents Districte de Sant Martí (joves, dona, salut, gent gran, ocupació…)

Xarxes de ciutat: Coordinadora de la Llengua, XESAJE, Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, Xarxa Antirumors…