interculturalitat

 

Espais de convivència; Accions antirumors.

 

Un dels objectius principals d’Apropem-nos és promoure la convivència al barri. Actualment, el context de crisi aguditza els discursos contra la immigració i és potser més necessari que mai promoure generar espais i activitats que promoguin el coneixement mutu  i el diàleg entre persones de diverses procedències.

generem espais de convivència

ACCIONS ANTIRUMORS

Apropem-nos participa en les activitats generals de la Xarxa Antirumors: foment de les formacions d’agents antirumors, difusió de les càpsules informatives, assemblees de la Xarxa, etc. També participa activament en la comissió d’Accions al Territori. Durant els darrers anys s’han realitzat diferents activitats, des de Teatre Fòrum a distribució de materials antirumors.

Destaquem especialment el projecte “La Família del Costat” en col·laboració amb SOS Racisme i l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu d’aquest projecte és facilitar el coneixement mutu i desmuntar estereotips i prejudicis que dificulten la convivència. Famílies de diferents orígens i cultures van dinar juntes un dia determinat, a casa d’una o l’altra, i després es va fer una trobada conjunta.

Donem a conèixer el Catàleg Antirumors a les escoles i IES del barri per tal que puguin realitzar tallers i activitats que fomenten la convivència i el trencament d’estereotips i rumors. També es realitzen xerrades de sensibilització a petició d’algunes escoles.

Donem suport igualment a la plataforma educativa “Volem Acollir”.
http://2.bp.blogspot.com/-aOYw-M4o-RA/VfmZUpN7fVI/AAAAAAAAA7Y/wob1AijWYgA/s1600/sensibilitzacio_1.jpg