Per un 2022 amb seguretat!

Apropem-nos hem començat l’any nou continuant el treball en xarxa, impulsant i acompanyant processos comunitaris i iniciatives veïnals per al desenvolupament local, en clau de seguretat humana.
Entenem la seguretat humana a partir d’una redefinició i reconceptualització del concepte de SEGURETAT, que amb l’adjectiu “humana” es vincula inequívocament als àmbits dels drets fonamentals i cobertura de necessitats bàsiques, per tant, a les cures i sostenibilitat de la vida.

 

Amb el servei d’Acollida, continuem oferint una atenció personalitzada i integral a qui més ho necessita, des de l’orientació bàsica en coneixement de l’entorn, els seus recursos i tràmits bàsics (empadronament, targeta sanitària, etc.) fins a acompanyament en els processos de regularització administrativa, recerca de feina, habitatge…

Amb el Casal Ca l’Isidret, la Taula Eix Pere IV i en xarxa amb una diversitat d’agents i actors territorials, treballem per assegurar una alimentació adequada, saludable i sostenible per a tothom.

Un plat a Ca l’Isidret és una acció del projecte integral de Cuina del Casal.

Descobreix més sobre el Pla Comunitari, i què es mou al Poblenou, al butlletí de gener!

 

Feu un comentari