El Poblenou es mou pels drets essencials!

Des d’una pràctica crítica de la interculturalitat, aplicada al treball comunitari, cada dia veiem i contrastem la incongruència de construir relacions respectuoses de la diversitat, de promoure la interacció positiva i el diàleg intercultural des de l’horitzontalitat i igualtat real d’oportunitats, i poder generar vincles i sentits de pertinença compartits…. en un marc normatiu que condemna a la “il·legalitat” (quina fal·làcia abominable, parlant d’éssers humans!) les persones precedents d’altres països, veïnes i veïns que aspiren a desenvolupar la vida en igualtat de drets i deures amb la resta de la societat.

>> Perquè la irregularitat suposa una condemna a l’explotació laboral, la invisibilitat enfront de les institucions, la desprotecció legal o l’exclusió de facto de serveis públics essencials com l’educació i la sanitat.

>> Perquè la irregularitat impedeix també a moltes persones contribuir dignament amb capacitats que són essencials a la sostenibilitat de la nostra societat.
>> Perquè la Llei d’Estrangeria preveu un sistema de regularització administrativa insuficient i limitat, amb criteris d’accés a la residència altament restrictius i de molt difícil compliment i, per altra banda, amb un procediment administratiu lent, burocràtic i amb un elevat marge de discrecionalitat 

>> Perquè tot això genera una espiral de vulnerabilitat i desprotecció que acreix l’exclusió social i impacta en el conjunt de la societat.

>> Per al respecte dels drets fonamentals de cada persona, sostenim la INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER A UNA REGULARITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PERSONES ESTRANGERES.

Tu també li pots donar suport!
Al punt d’acollida d’Apropem-nos trobaràs les fulles per signar i impulsar la iniciativa.

No et perdis les altres iniciatives, activitats, trobades… del nostre barri al butlletí PDC_FEBRER

Feu un comentari