… i fins al setembre!

Apropem-nos, acomiadem un curs “escolar” setembre 21 -juliol 22 especialment intens i dens d’activitats, iniciatives i molta feina en xarxa, teixint entramats comunitaris, impulsant espais i processos facilitadors de relacions respectuoses de la diversitat, treballant per al desenvolupament socioeconòmic, local i solidari.

Només els darrers 6 mesos, del gener al juny 2022, per la línia d’actuació d’ACOLLIDA, el Pla Comunitari del Poblenou ha facilitat cursos de llengües de català i castellà a 98 persones, al Punt d’Acollida, a Can Felipa, hem orientat, informat i ofert assessorament jurídic gratuït en matèria d’estrangeria a una setantena de persones.

Hem engegat el servei d’acompanyament a la recerca d’habitatge, amb la col·laboració del Centre de Serveis Socials del Poblenou.

Hem acompanyat processos de salut i cures amb els projectes i col·lectius de L’Olla Solidària, la Xarxa d’Aliments, La Caseta amb Rodes…

Hem obert un espai participatiu per al seguiment i la governança del Pla Comunitari del Poblenou: l’ÀGORA DEL PLA en el marc de la qual, en la seva segona trobada, s’ha constituït la TAULA D’ALIMENTACIÓ I SALUT DEL POBLENOU, amb la vinculació de diverses entitats, serveis i iniciatives veïnals del territori.

Hem fet Memòries migrants amb la Xarxa Antirumors de Barcelona.

Hem participat activament al grup de Dinamització i territori del Programa BCN Interculturalitat i contribuït a la producció del Decàleg de criteris per a la territorialització de la interculturalitat. 

Amb el servei UN PLAT A CA L’ISIDRET, hem contribuït a facilitar un àpat calent a prop de 200 persones, des de el gener fins a l’actualitat. En col·laboració amb un ampli ventall de serveis, entitats públiques i privades i una gran varietat d’agents del territori: Casal Ca l’Isidret, els centres de Serveis Socials del Poblenou, Verneda i Sant Martí, Vil·la Veïna, Associació la Casa Candela, Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic (SASSEP), Càritas Sant Martí, Església Evangèlica del Poblenou, Xarxa d’Aliments del Poblenou, Xarxa de Suport als Assentaments del Poblenou, entre d’altres.

Amb el butlletí de juliol, us agraïm la col·laboració, el treball en xarxa, intercooperació, aliances i sinergies sense les quals res d’això hagués estat possible!
I al setembre, més i amb més forces!

Feu un comentari